Monshouwer Financieel Platform

   

Het Monshouwer Financieel Platform is opgenomen in Figlo.  Dit is een web-applicatie die de financiële situatie, wensen en mogelijkheden inventariseert en berekent, nu en in de toekomst. Het financieel platform biedt eenvoudig financieel inzicht, onderbouwd financieel advies en uitvoerige financiële planning, ondersteund in één systeem.  

Het platform is ontworpen om financiële vraagstukken inzichtelijk te maken en intuïtief toegang te geven tot complexe informatie.  Het platform is beschikbaar voor onze relaties en gericht op algemeen advies, hypotheekadvies, financiële planning (lang leven, kort leven, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid), fiscale advisering, echtscheidings- en vermogensadvies.

Monshouwer Financiële Diensten
MAAKT DE
FINANCIELE TOEKOMST
INZICHTELIJK EN
TOEGANKELIJK

 


Naar boven ▲

Efficiënt procesEen goed financieel advies hoeft maar een paar uur werk te kosten. Voorwaarde is dat de basisinformatie juist is, de inventarisatie van de financiële gegevens moet dan ook compleet zijn.  

De financiële inventarisatie kunnen wij gezamenlijk doen, maar je kunt ook zelf digitaal gegevens aanleveren en hiervoor zelf het nodige uitzoek- en invulwerk te verrichten. Is die informatie goed, dan kost het advies minder tijd en dus geld. Een prachtige toepassing binnen het Financiële Platform is de integratie van Nibud-(referentie)cijfers.

Met behulp van het Monshouwer Financiële Platform kunnen we een soepel adviestraject inrichten en aldus met een efficiënt proces werken. Indien gewenst geven wij onze relaties toegang tot hun gegevens, en kunnen zij zelf mutaties in hun online platform doorvoeren, waarvan wij dan een melding ontvangen.

 


Naar boven ▲

Tarief / kosten

130221 Figlo

Voor het gebruik van het Financieel Platform geldt een eenmalige bijdrage ad € 121,00 (inclusief 21% BTW, tarief 2017/2018). Daarmee krijg je onbeperkt toegang tot Financieel Platform. Er zijn er geen verdere (abonnements)kosten. 

Het Financieel Platform zorgt voor financieel inzicht en biedt toegevoegde waarde in onze relatie met jou als klant. Je wordt je bewust van belangrijke zaken in het leven. Door de voortdurende actualisatie van het platform ontstaat voortschrijdend inzicht bij bepaalde wensen of doelstellingen (financial life-planning), of bij opeenvolgende wijzigingen van fiscale en sociale regelgeving die de overheid doorvoert.

Als financieel planner kunnen wij je van dienst zijn met advies- en analysewerkzaamheden. Dit doen wij bij voorkeur gezamenlijk met de klant, op huisbezoek met beamer danwel bij ons op kantoor. 

Het gezamenlijk financieel inventariseren, het in samenhang beoordelen van de financiële en verzekeringszaken, het berekenen en doorspreken van de analyses, scenario's en oplossingsrichtingen verrichten wij op declaratiebasis. Voor de kosten van onze werkzaamheden rekenen wij € 115,- per uur exclusief BTW (tarief 2017/2018). Wij willen elke klant op zijn eigen niveau en wensen begeleiden. Ons motto is wat je zelf kunt doen, daar hoef je niet voor te betalen. Afhankelijk van de situatie, de eigen voorbereiding van de klant, kunnen wij in 2 à 3 uur de financiële situatie op hoofdlijnen inzichtelijk maken. 

Van tevoren spreken we af welke werkzaamheden we gaan doen en welke kosten wij daarvoor rekenen op basis van fixed-price (vaste prijs) gebaseerd op de benodigde tijdsbesteding en ons uurtarief.


Naar boven ▲

Versie nieuws11-11-2018 Figlo Platform November 2018
- vrij besteedbaar vermogen invoeren in Hypotheekacceptatietoets
- verbouwingsdepot en bedrag invoeren in hypotheekplan
- invoermogelijkheid van partnerpensioen voor en na de AOW-datum partner
- uitbreiding overzicht Loan-To-Income (LTI)
- voortzetting hypotheekaflosproduct vereenvoudigd

15-01-2018 Figlo Platform Januari 2018
- aanpassing belastingplan 2018 en aanpassingen in de sociale zekerheid per 1 januari 2018
- op de persoonskaart wordt de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting nu ook met de nieuwe, op 22 december 2017 gepubliceerde tabel berekend
- WIA en WW bepaald op basis gezamenlijk inkomen van meerdere loondiensten
- de sterftetafel GBMV 2011-2016 is opgenomen en beschikbaar voor actuariële berekeningen voor pensioenen en verzekeringen
- uitgebreider inzicht in de samenstelling en het verloop van het resterend budget

27-06-2017 Figlo platform Juli 2017
- de Nederlandse sociale zekerheidscijfers per 1 juli 2017 zijn verwerkt
- berekeningen worden gedaan op basis van de nieuw toegevoegde sterftetafel GBMV 2010-2015
- de eigenwoningschuld verhuist nu na 30 jaar niet meer naar Box 3 maar blijft in Box 1 zonder aftrek

18-01-2017 Figlo platform Januari 2017
- de nieuwe rekenregels voor NHG worden toegepast
- bijtelling voor auto van de zaak is aangepast
- uitfasering Pensioen in Eigen Beheer
- de berekening voor de maximaal beschikbare hypotheek op basis van NHG in combinatie met een studieschuld is aangepast. Er wordt nu uitgegaan van de hoofdsom minus de vrijwillige aflossing tot het moment van toetsen
- de verhoging van de persoonsgebonden aftrek van giften aan culturele instellingen wordt per 2018 afgeschaft. Deze afschaffing is in de berekeningen verwerkt


Naar boven ▲


Inloggen

160315 Inloggen MijnKluis 121107 Figlo1
Monshouwer Financieel Platform
Mijn Kluis
klik op de afbeelding om in te loggen


Monshouwer Financieel Platform
Figlo Advisor (Have)
klik op de afbeelding om in te loggen
Let op : optimale werking via webbrowser
Internet Explorer met Silverlight

Naar boven ▲

Deze site gebruikt cookies om de werking ervan te garanderen